TỪ 12/5/2021 CÁC TÒA ÁN ĐẶT TẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CÁCH LY XÃ HỘI PHẢI TẠM DỪNG VIỆC XÉT XỬ

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt đã ghi nhận gần 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy mà ngày 11/05/2021 vừa qua, Tòa án Nhân dân tối cao đã có Công văn số 125/TANDTC-VP về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi đến Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Chánh án các Tòa án Nhân dân cấp cao; Chánh án các Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao.

Theo đó, Theo đó, kể từ 0 giờ 00 ngày 12/5/2021 đến hết 24 giờ 00 ngày 31/5/2021, Chánh án các Tòa án tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

- Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, thì thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

+ Tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật (Ví dụ: giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri; giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam;...) nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch;

+ Công chức, người lao động của Tòa án sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị. Phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách.

- Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, thì thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

+ Tổ chức phân loại các vụ án, vụ việc đang phải giải quyết. Trong thời gian này chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn); vụ việc có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khiếu kiện danh sách cử tri;...

+ Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng chỉ đến Tòa án làm việc trong những trường hợp thực sự cần thiết; yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người trong suốt thời gian làm việc tại Tòa án. Bố trí phòng xét xử trực tuyến nếu có đủ điều kiện.

- Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính chưa có quyết định phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, thì thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

+ Tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo theo quy định, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Đảm bảo công chức, người lao động của các Tòa án đến làm việc tại trụ sở cơ quan, thực hiện nghiêm 5K, trừ các trường hợp đang phải thực hiện cách ly theo yêu cầu phòng, chống dịch.

 

Trên đây là những chia sẻ của Vega Law Firm về vấn đề “Từ 12/5/2021 các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội phải tạm dừng việc xét xử”. Hy vọng chia sẻ trên sẽ hữu ích cho mọi người.