Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN qui định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ngày 13/03/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN qui định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thông tư gồm 3 chương và 10 điều, trong đó có một số nội dung chính sau:

1.     Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

(i)     Theo đó, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

(ii)    Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

(iii)    Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid - 19;

Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

(i)     Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký; hoặc

(ii)    Số dư nợ đã quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được quyết định dựa trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù hợp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và đảm bảo các yêu cầu sau đây:

(i)     Không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật;

(ii)    Thời gian cơ cấu lại trong trường hợp kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của thời hạn cho vay, cho thuê tài chính (thời điểm khách hàng phải trả hết toàn bộ nợ gốc và lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký).

2.     Miễn, giảm lãi, phí

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà:

(i)     Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid -19; và

(ii)    Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

3.     Giữ nguyên nhóm nợ

Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo qui định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN sẽ được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo qui định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/1/2020.

Trong đó, bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo qui định của Ngân hàng Nhà nước trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 29/3/2020.

4.     Về trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

Thông tư qui định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành qui định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo qui định của Thông tư này để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, đảm bảo giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

Đồng thời, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, giám sát, xử lí các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/2/2020 và các quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN, các ngân hàng đã chính thức ra văn bản triển khai việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho khách vay (MB (13/3), VietinBank (19/3), Vietcombank (20/3), …). Theo đó, quy định cụ thể việc tiến hành kiểm tra, rà soát và đánh giá tình hình kinh doanh của từng khách hàng để đưa ra những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ngân hàng Nhà nước cũng thực hiện điều chỉnh lãi suất điều hành, giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn dưới 06 tháng để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng kéo dài kỳ hạn, qua đó, thuận lợi hơn trong việc hỗ trợ khách hàng theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.

Như vậy, Thông tư 01/2020/TT-NHNN được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2020 đã kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thông qua việc đảm bảo cơ sở pháp lý hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho các đối tượng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

_____________________________________________________

Should you need any legal support, please do not hesitate to contact us via:

VEGA Law Firm
Address: Lot A+K, 4th Floor, VTP Building, No. 8 Nguyen Hue Blv., Dist.1, HCMC
Hotline: +84 2838 273747
Facebook: vegalawfirmvietnam
Email: info@vega-lawfirm.com
Website: www.vega-lawfirm.com