Số hiệu: 91/2015/QH13
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/11/2015
Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Số công báo: Từ số 1243 đến số 1244
Tải về:        Tải bản tiếng Việt         Tải bản tiếng Anh