PHÂN LOẠI TỘI PHẠM

Có nhiều căn cứ phân loại tội phạm

1. Căn cứ cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội :

Tội phạm được phân thành bốn loại sau đây:

 • Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
 • Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;
 • Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;
 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Căn cứ vào hình thức lỗi của tội phạm:

Tội phạm được chia thành hai loại:

a.  Tội phạm được thực hiện do cố ý

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

 • Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra;
 • Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.
 1. Tội phạm được thực hiện do vô ý

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

 • Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.
 • Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

3. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự :

Tội phạm có thể phân thành các loại:

 • Tội phạm không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;
 • Tội phạm có tình tiết tăng;
 • Tội phạm có tình tiết giảm nhẹ

Các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 và 52 Bộ luật Hình sự 2015. 

4. Căn cứ vào các yếu tố cấu thành tội phạm, tội phạm được phân thành hai loại sau:

a. Tội phạm có cấu thành vật chất:  Là cấu thành tội phạm mà có các dấu hiệu phạm tội bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm, cụ thể:

 • Hành vi phạm tội;
 • Hậu quả do hành vi đó gây ra;
 • Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả do hành vi đó gây ra.

Nói cho dễ hiểu, cấu thành tội phạm vật chất đòi hỏi phải có hậu quả xảy ra, hậu quả này phải xuất phát từ hành vi vi phạm.

b. Tội phạm có cấu thành hình thức: Là cấu thành tội phạm mà có các dấu hiệu phạm tội bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

- Tội phạm có cấu thành hình thức là loại tội phạm có giai đoạn phạm tội chưa đạt.

c. Tội phạm có cấu thành hỗn hợp: Là loại cấu thành tội phạm mà các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm vừa có yếu tố của cấu thành tội phạm hình thức, vừa có yếu tố của cấu thành tội phạm vật chất.

d. Tội phạm có cấu thành cắt xén: Là 1 dạng đặc biệt của cấu thành tội phạm hình thức, chỉ quy định một phần hành vi mà người phạm tội mong muốn thực hiện để gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội hoặc chỉ mô tả hoạt động nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

 

Để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ:

VEGA LAW FIRM

Address: Tầng 3, Tòa nhà Thanh Niên Media, Số 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hotline(+84 28) 3836 1818 - 0903 891 968

Facebook: vegalawfirmvietnam

Email: info@vega-lawfirm.com

Website: www.vega-lawfirm.com

 

Công ty Luật TNHH VEGA rất mong được hỗ trợ và nhận được sự hợp tác từ Qúy khách hàng!

Trân trọng.