ĐẦU TƯ

 

Nắm bắt xu hướng toàn cầu hóa ngày nay, VEGA LAW FIRM giúp Khách hàng lựa chọn hình thức và phương thức đầu tư phù hợp qua các dịch vụ sau đây:

  • Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, phân tích và đánh giá lợi ích, rủi ro cho từng dự án đầu tư.
  • Tư vấn và đánh giá tính khả thi đối với từng dự án đầu tư.
  • Tư vấn các quy định pháp luật về thuế, các chính sách và ưu đãi thuế liên quan đến hoạt động đầu tư
  • Tư vấn và soạn thảo các văn bản để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam.
  • Tư vấn lập hồ sơ Dự án đầu tư: lựa chọn hình thức đầu tư, ngành nghề kinh doanh, chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước Việt Nam, đất đai và quy hoạch đất đai, nhân sự, bảo vệ môi trường…
  • Tư vấn thủ tục và lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam cho các dự án đầu tư triển khai hoặc đi vào hoạt động.