Nhân sự

Lê Nguyễn Thế Hưng
Lê Nguyễn Thế Hưng

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Lĩnh vực chuyên môn: 

Thuế, bất động sản, hình sự, lao động, xử lý nợ, doanh nghiệp, thương mại, logistics..

- Quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

- Giải quyết tranh chấp.

Email: hung.le@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Ngân hàng, Hành chính, Dân sự, Hình sự, Công chứng, Hợp đồng và Giải quyết tranh chấp.

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Phạm Đình Hoà
Phạm Đình Hoà

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Doanh nghiệp, Dân sự, lao động và giải quyết tranh chấp, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập.

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Lê Tiến Mạnh
Lê Tiến Mạnh

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hình sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập, sở hữu trí tuệ, lao động và giải quyết tranh chấp.

Email: manh.le@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

Mai Thị Thuỷ
Mai Thị Thuỷ

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Logistics, doanh nghiệp, thương mại, bất động sản và giải quyết tranh chấp.

Email: thuy.mai@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

Nguyễn Hynos
Nguyễn Hynos
Luật sư
 
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập, tập đoàn, lao động và giải quyết tranh chấp.
 

Điện thoại: ̣̣̣̣(+84) (028) 3868 1818

Email: hynos.nguyen@vega-lawfirm.com

Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập.

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

Nguyễn Trường Ngọc
Nguyễn Trường Ngọc

Cố vấn cấp cao

Lĩnh vực chuyên môn: Hình sự, luật Quốc tế, Hợp đồng, Bất động sản, Tài chính, Dân sự.

Email: ngoc.nguyen@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Đào Trọng Tín
Đào Trọng Tín

Cố vấn

Lĩnh vực chuyên môn: Kế toán quản trị (thiết lập bộ máy kế toán, quy trình, phân tích dữ liệu, báo cáo, đánh giá); kiểm soát nội bộ hệ thống tài chính doanh nghiệp.

Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Nguyễn Kim Hải
Nguyễn Kim Hải

Cố vấn

Lĩnh vực chuyên môn: Thuế, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng.

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Huỳnh Nhật Minh
Huỳnh Nhật Minh

Cố vấn

 

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản và công nghệ thông tin.

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 3836 1818

Nguyễn Phước Đức
Nguyễn Phước Đức
Cố vấn
 
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hành chính, thuế, doanh nghiệp và đất đai.
 
Tel: (+84) 28 38 36 18 18