VỢ CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI KHOẢN NỢ RIÊNG CỦA CHỒNG KHI LY HÔN KHÔNG?

Thường khi ly hôn thuận tình vợ chồng tự thỏa thuận với nhau về tài sản, con cái, nợ chung,… nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng nó sẽ là vấn đề nếu ly hôn đơn phương vì hai bên không thỏa thuận được, có tranh chấp. Điển hình như khoản nợ riêng của người chồng mà người vợ không biết.

  1. Pháp luật về nghĩa vụ trả nợ

Căn cứ điều 60 Luật HNGĐ 2014 quy định:

“Điều 60. Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn

1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.”

Mặc dù, nghĩa vụ trả nợ vẫn còn hiệu lực cho cả hai vợ chồng, nhưng nếu các bên thỏa thuận trách nhiệm trả nợ thuộc về riêng vợ, hoặc chồng thì Tòa án tôn trọng thỏa thuận đó của các bên. 

  1. Các trường hợp vợ có trách nhiệm với khoản nợ của chồng

Căn cứ điều 37 Luật HNGĐ 2014 quy định:

“Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ cùng chồng chịu trách nhiệm về khoản nợ trong những trường hợp sau: 

  • Đối với giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận nghĩa là lúc phát sinh quan hệ vay tài sản, vợ chồng đều biết và cùng nhau thỏa thuận về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với khoản vay này. Việc cùng nhau xác lập quan hệ vay tài sản dẫn đến nghĩa vụ vợ có trách nhiệm với khoản nợ cùng chồng khi hai người ly hôn.
  • Đối với giao dịch do vợ chồng cùng thực hiện cho nhu cầu thiết yếu nghĩa là dù vợ hoặc chồng không hề hay biết thì  vẫn phải chịu trách nhiệm với khoản vay này nếu khoản vay nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu (như mua đồ sinh hoạt, đóng học phí, tiền ăn cả gia đình….).
  • Đối với giao dịch phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung nghĩa là tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, các nghĩa vụ phát sinh từ tài sản này bất kể vì lý do gì thì cả hai vợ chồng đều phải chịu trách nhiệm với khoản nợ đó.
  • Đối với giao dịch phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình.
  • Đối với  việc bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường nghĩa là con là con chung nên khi con cái gây ra thiệt hại thì ba mẹ phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường với tư cách là người đại diện cho con.
  • Khi phát sinh trách nhiệm liên đới: Căn cứ điều 27 Luật HNGĐ 2014 quy định:

“Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Khi việc đại diện trong giao dịch là đương nhiên (đã được thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật), chồng/vợ có thể tự thực hiện giao dịch đó mà không phải thông báo cho người còn lại. Khi ly hôn, hai bên sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm với nhau.

Như vậy, trong trường hợp nếu người vợ không biết về việc chồng mình có vay tiền để sử dụng  (nghĩa là không có sự thỏa thuận giữa 2 vợ chồng về việc vay nợ và sử dụng số tiền này) và việc vay tiền của người chồng cũng không phải là quan hệ đại diện giữa vợ và chồng theo quy định tại điều 24, 25, 26 Luật HN&GĐ2014 nên tài sản chung của vợ chồng sẽ không được dùng để thực hiện nghĩa vụ đối với người thứ  3 theo quy định tại điều này và khi ly hôn người vợ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ riêng của người chồng.

Ngoài ra, theo quy định tại điều 30 Luật HNGĐ 2014 nếu việc vay tiền của người chồng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình theo nhận định của cơ quan Tòa án thì người vợ cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới đới với khoản nợ này:

"Điều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình

1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình".

Nếu tài sản vay nợ đó không nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì người vợ không phải chịu trách nhiệm với số tiền này.

Tuy nhiên, trong quá trình tranh chấp xảy ra tại Tòa án và nếu như người chồng chứng minh được rằng đã có thỏa thuận với người vợ về việc vay tiền và người vợ có liên quan tới việc sử dụng số tiền này để làm ăn thì người vợ sẽ phải chịu trách nhiệm trả nợ liên đới với chồng. Đồng thời nếu không muốn trả khoản nợ được cho là nợ riêng của người chồng thì người vợ  phải chứng minh được rằng không hề biết về khoản nợ đó của chồng và không có thỏa thuận với chồng về việc vay tiền.

 

Để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ:

VEGA LAW FIRM

Address: Tầng 3, Tòa nhà Thanh Niên Media, Số 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 2838 273747

Facebook: vegalawfirmvietnam

Email: info@vega-lawfirm.com

Website: www.vega-lawfirm.com

Công ty Luật TNHH VEGA rất mong được hỗ trợ và nhận được sự hợp tác từ Qúy khách hàng!

Trân trọng.