ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH, PHIM

I. Quy định về điều kiện

Theo điều 6 và điều 13 LSHTT thì để được đăng ký tác phẩm phim phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Ý tưởng về tác phẩm phải được cụ thể hóa trên một loại vật chất nhất định. Cụ thể như ý tưởng về một bộ phim phải được viết ra thành kịch bản và in trên giấy hoặc một chất liệu nhất định nào đó.
 • Tác phẩm phải có tính nguyên gốc. Tức là tác phẩm phim đó phải do chính tác giả, trực tiếp tác giả sáng tạo, không sao chép, bắt chước tác phẩm khác.
 • Tác phẩm phải có tính nguyên gốc. Tức là tác phẩm phim đó phải do chính tác giả, trực tiếp tác giả sáng tạo, không sao chép, bắt chước tác phẩm khác.

II. Quy định về hồ sơ và thời gian cấp bản quyền

1. Hồ sơ đăng ký bản quyền kịch bản phim gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả. tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, thông tin tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; Tóm tắt nội dung phim; Thời gian, địa điểm và hình thức công bố ….
 • 02 bản in trên giấy A4, bản in phải đánh số trang theo số thứ tự về Nội dung kịch bản cần đăng ký quyền tác giả.
 • Giấy cam đoan của tác giả
 • Quyết định của Chủ sở hữu giao việc cho tác giả;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập tổ chức.
 • Giấy ủy quyền (trường hợp do người khác nộp)
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu tác phẩm có đồng tác giả)
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung)

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

2. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền kịch bản phim

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ:

VEGA LAW FIRM

Address: Tầng 3, Tòa nhà Thanh Niên Media, Số 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hotline: +84 2838 273747

Facebook: vegalawfirmvietnam

Email: info@vega-lawfirm.com

Website: www.vega-lawfirm.com

Công ty Luật TNHH VEGA rất mong được hỗ trợ và nhận được sự hợp tác từ Qúy khách hàng!

Trân trọng.