Hình sự

QUY ĐỊNH VỀ CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

QUY ĐỊNH VỀ CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Tại Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có quy định:

QUY ĐỊNH VỀ TỔNG HỢP HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

QUY ĐỊNH VỀ TỔNG HỢP HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI

Tại Điều 55 và 56  Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy có quy định

QUY ĐỊNH VỀ TỘI CHO VAY NẶNG LÃI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

QUY ĐỊNH VỀ TỘI CHO VAY NẶNG LÃI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá ...

QUY ĐỊNH VỀ TẠM GIỮ VÀ TẠM GIAM

QUY ĐỊNH VỀ TẠM GIỮ VÀ TẠM GIAM

Theo đó, tạm giữ và tạm giam là hai biện pháp ngăn chặn được quy định tại Bộ luật Tố tụng ...

TỘI PHẠM VÀ CĂN CỨ ĐỂ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

TỘI PHẠM VÀ CĂN CỨ ĐỂ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người ...