Đầu tư

THỦ TỤC CẤP GIẤY  CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả ...

THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội 1. Hồ sơ ...

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả ...

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Pháp luật hiện hành Việt Nam ghi nhận bốn loại hình thức đầu tư tại Việt Nam như sau: Đầu tư thành lập ...

MỨC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

MỨC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế đánh trực tiếp lên thu nhập của một tổ chức, một ...

ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Thứ nhất các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư  Thứ hai: Dự án đầu tư tại địa ...