Doanh nghiệp

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh đơn giản và phổ biến tại Việt Nam. Mô hình ...

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Thay đổi loại hình doanh nghiệp như là một hình thức cơ cấu lại tổ chức doanh nghiệp sao cho phù ...

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Doanh nghiệp là tổ chức được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật với tên riêng, có ...

 THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin ...

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm  dứt sự tồn tại và hoạt động của một doanh nghiệp, công ty ...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DOANH NGHIỆP

Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng ...