Giải quyết tranh chấp

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

Việc thế chấp tài sản nếu không thực sự chú ý sẽ tồn tại nhiều rủi ro đối với tài ...

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Trong mối quan hệ giữa Ngươi Lao Động và Người sử dụng lao động thương hay xảy ra các tranh ...

QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM ĐƯƠNG SỰ GIAO NỘP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ CHO TÒA

QUY ĐỊNH VỀ THỜI ĐIỂM ĐƯƠNG SỰ GIAO NỘP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ CHO TÒA

Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục và được dùng làm căn ...

NHỮNG LƯU Ý TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  LAO ĐỘNG

NHỮNG LƯU Ý TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 ghi nhận: Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền ...

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

"Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên ...