Hôn nhân và Gia đình

THỦ TỤC CHA NHẬN CON

THỦ TỤC CHA NHẬN CON

Đăng ký nhận cha, mẹ cho con là quyền Công dân. Thủ tục này sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa ...

XỬ LÝ VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT

XỬ LÝ VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT

Thế nào là kết hôn trái pháp luật? Căn cứ vào Khoản 6 Điều 3 Luật HNGĐ 2014 quy định thì ...

THAY ĐỔI MỨC CẤP DƯỠNG NUÔI CON SAU LY HÔN

THAY ĐỔI MỨC CẤP DƯỠNG NUÔI CON SAU LY HÔN

Cấp dưỡng cho con là nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con. Do vậy, nếu không có ...

VỢ CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI KHOẢN NỢ RIÊNG CỦA CHỒNG KHI LY HÔN KHÔNG?

VỢ CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI KHOẢN NỢ RIÊNG CỦA CHỒNG KHI LY HÔN KHÔNG?

Thường khi ly hôn thuận tình vợ chồng tự thỏa thuận với nhau về tài sản, con cái, nợ chung,… ...

CHA CÓ QUYỀN NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI KHÔNG ?

CHA CÓ QUYỀN NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI KHÔNG ?

Theo khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: " Con dưới 36 tháng tuổi được giao ...

CÓ BẮT BUỘC LY THÂN TRƯỚC KHI LY HÔN ?

CÓ BẮT BUỘC LY THÂN TRƯỚC KHI LY HÔN ?

Thế nào là Ly thân? Ly thân mô tả quan hệ vợ chồng theo đó hai người không còn chung sống, ăn ...