Hôn nhân và Gia đình

THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ tại Điều 127 của Luật Hôn Nhân và Gia đình 2014 quy định cụ thể ly hôn có ...

NHỜ NGƯỜI KHÁC TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN  ĐƯỢC KHÔNG?

NHỜ NGƯỜI KHÁC TRÍCH LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN ĐƯỢC KHÔNG?

Căn cứ theo khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định : “Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ ...

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON?

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON?

Không phải sau khi có bản án ly hôn là quyền nuôi con vĩnh viễn thuộc về một người. Có ...

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THUẬN TÌNH LY HÔN LÀ BAO LÂU ?

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THUẬN TÌNH LY HÔN LÀ BAO LÂU ?

Theo điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Điều 55. Thuận tình ly hôn Trong trường hợp ...

TÒA ÁN CÓ GIẢI QUYẾT THUẬN TÌNH LY HÔN KHI HAI VỢ CHỒNG KHÔNG LÊN TÒA?

TÒA ÁN CÓ GIẢI QUYẾT THUẬN TÌNH LY HÔN KHI HAI VỢ CHỒNG KHÔNG LÊN TÒA?

Theo quy định tại Điều 54 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì thủ tục hòa giải tại Tòa án ...

LY HÔN VỚI NGƯỜI MẤT HOẶC HẠN CHẾ NĂNG LỰC  HÀNH VI DÂN SỰ

LY HÔN VỚI NGƯỜI MẤT HOẶC HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

Không phải bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng có một bắt đầu tốt đẹp và một kết thúc viên ...