Sở hữu trí tuệ

QUY ĐỊNH VỀ CHỦ SỬ HỮU VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

QUY ĐỊNH VỀ CHỦ SỬ HỮU VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu nhãn hiệu dán trên tờ ...

NHÃN HIỆU VÀ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

NHÃN HIỆU VÀ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH, PHIM

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH, PHIM

Theo điều 6 và điều 13 LSHTT thì để được đăng ký tác phẩm phim phải đáp ứng các điều ...

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, PHÁT HÀNH PHIM TẠI VIỆT NAM
QUYỀN TÁC GIẢ, ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ PHÁT SINH VÀ THỜI GIAN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

QUYỀN TÁC GIẢ, ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ PHÁT SINH VÀ THỜI GIAN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

“Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc ...