Logistics

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LOGISTICS

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LOGISTICS

Hợp đồng dịch vụ logistics là sự thỏa thuận; theo đó 1 bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ ...

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện, quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, nhà đầu tư nước ...

CÁC LOẠI DỊCH VỤ LOGISTICS THEO QUY ĐỊNH

CÁC LOẠI DỊCH VỤ LOGISTICS THEO QUY ĐỊNH

Căn cứ Điều 3 Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định : Dịch vụ logistics được cung cấp bao gồm:

LĨNH VỰC VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRONG NGÀNH LOGISTICS

LĨNH VỰC VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRONG NGÀNH LOGISTICS

Cụ thể về các ngành nghề của Logistics. Logistics có thể chia làm 3 mảng chính là kho bãi, giao ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LOGISTICS

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LOGISTICS

Theo Luật Thương mại 2005, dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện ...