Số hiệu: 27/2004/QH11
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 03/12/2004
Ngày hiệu lực: 01/01/2005
Số công báo: số 01
Tải về:           Tải bản tiếng Việt             Tải bản tiếng Anh