Số hiệu: 36/2005/QH11
Nơi ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 14/06/2005
Ngày hiệu lực: 01/01/2006
Số công báo: Từ số 24 đến số 25
Tải về:             Tải bản tiếng Việt              Tải bản tiếng Anh