Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng

Lĩnh vực chuyên môn: Ngân hàng, Hành chính, Dân sự, Hình sự, Công chứng, Hợp đồng và Giải quyết tranh chấp.

Học vấn:

  • Thạc sỹ Luật – Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học mở Tp. Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Hành chính – Học viện hành chính quốc gia
  • Chứng chỉ đào tạo Công chứng – Học viện tư pháp

Thành viên:

  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
  • Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh.

Email: info@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

Bằng vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn vốn có của mình, Luật sư Hoàng được khách hàng đánh giá cao không chỉ về khả năng tư duy phân tích mà còn biết nắm bắt thông tin nhạy bén trong vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, ngân hàng, hợp đồng và giải quyết các tranh chấp. Bên cạnh đó, Luật sư Hoàng còn có kiến thức, cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, hình chính và công chứng.