Lê Tiến Mạnh
Lê Tiến Mạnh

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hình sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập, sở hữu trí tuệ, lao động và giải quyết tranh chấp.

Học vấn:

  • Cử nhân Luật – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - Đại học Kinh tế - Luật.
  • Chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ - Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.

Thành viên:

  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
  • Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh.

Email: manh.le@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18

 

Bằng vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn vốn có của mình, Luật sư Mạnh được khách hàng đánh giá cao không chỉ về khả năng tư duy phân tích mà còn biết nắm bắt thông tin nhạy bén trong vấn đề pháp lý của doanh nghiệp và giải quyết các tranh chấp. Bên cạnh đó, Luật sư Mạnh còn có kiến thức, cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự và sở hữu trí tuệ.