Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt

Luật sư

Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập.

Học vấn:

  • Cử nhân Luật – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Thành viên:

  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
  • Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh.

Email: info@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Bằng vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn vốn có của mình, Luật sư Việt được khách hàng đánh giá cao không chỉ về khả năng tư duy phân tích mà còn biết nắm bắt thông tin nhạy bén trong vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.