Nguyễn Trường Ngọc
Nguyễn Trường Ngọc

Cố vấn cấp cao

 

Lĩnh vực chuyên môn: Hình sự, luật Quốc tế, Hợp đồng, Bất động sản, Tài chính, Dân sự.

Học vấn:

  • Cử nhân Luật Kinh tế Quốc tế – ĐH Luật Hà Nội.
  • Thạc sỹ Tội phạm học và Điều tra tội phạm – ĐH Cảnh sát Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.
  • Tiến sỹ Luật kinh tế - Học viện khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thành viên:

  • Cố vấn pháp lý – Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
  • Giảng viên Luật Kinh tế - ĐH Kinh tế - Luật.

Email: ngoc.nguyen@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18