Văn bản pháp luật

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Số hiệu: 59/2020/QH14 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

LUẬT TỐ CÁO 2018

LUẬT TỐ CÁO 2018

Số hiệu: 25/2018/QH14 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

LUẬT KHIẾU NẠI 2011

LUẬT KHIẾU NẠI 2011

Số hiệu: 02/2011/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

Số hiệu: 36/2009/QH12 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Phú Trọng ...

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005

Số hiệu: 50/2005/QH11 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Văn An ...

LUẬT XÂY DỰNG 2014

LUẬT XÂY DỰNG 2014

Số hiệu: 50/2014/QH13 | Nơi ban hành: Quốc hội | Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...