Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 chứa đựng những quy định tác động mạnh mẽ tới đông đảo người dân Việt Nam.
Theo Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng - Chủ tịch Hãng luật Vega, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được ban hành với nội dung xoay quanh những quy định về các hành vi bị cấm và các nhóm biện pháp chính nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tác hại của rượu, bia. Việc ban hành Luật này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và giảm bớt các hậu quả cho xã hội, đồng thời khắc phục những bất cập của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia. Bên cạnh mặt tích cực của văn bản pháp luật này, Luật sư Hưng cũng đưa ra một số ý kiến về tính khả thi, cũng như một số góp ý trong việc xử lý hành vi “xúi giục, lôi kéo, ép uống rượu bia” và “bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi”.

 

-----------------------------------------

Should you need any legal support, please do not hesitate to contact us via:

VEGA Law Firm

Address: 3rd Floor, Thanh Nien Media Building, No. 345/134 Tran Hung Dao, Cau Kho ward, Dist.1, HCMC

Hotline: +84 2838 273747

Facebook: vegalawfirmvietnam

Email: info@vega-lawfirm.com

Website: www.vega-lawfirm.com