Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng trả lời phỏng vấn về NĐ 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/10/2020.

 
- Từ ngày 1/10/2020, Nghị định 91/2020/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2020 quy định về “chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác “ có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 và Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác.
- Liên quan đến nghị định 91/2020/NĐ-CP chuẩn bị có hiệu lực từ ngày 1/10/2020, Luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng – Chủ tịch Hãng luật Vega đã có chia sẻ về những điểm mới cũng như mức xử phạt đối với các hành vi trên.

-----------------------------------------

Should you need any legal support, please do not hesitate to contact us via:

VEGA Law Firm

Address: 3rd Floor, Thanh Nien Media Building, No. 345/134 Tran Hung Dao, Cau Kho ward, Dist.1, HCMC

Hotline: +84 2838 273747

Facebook: vegalawfirmvietnam

Email: info@vega-lawfirm.com

Website: www.vega-lawfirm.com