Bài viết

Cảnh sát giao thông có được thu tiền phạt trực tiếp của người vi phạm?

Cảnh sát giao thông có được thu tiền phạt trực tiếp của người vi phạm?

Việc cảnh sát giao thông trực tiếp thu tiền phạt của người vi phạm luật giao thông đường bộ liệu ...

Chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai các giải pháp hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp… bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông

Các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông

   Sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính ...

Điều kiện để người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhận hỗ trợ của Chính phủ

Điều kiện để người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhận hỗ trợ của Chính phủ

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính ...

Các giao dịch dân sự chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19  có phải chịu trách nhiệm dân sự?

Các giao dịch dân sự chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có phải chịu trách nhiệm dân sự?

 Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải ...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN qui định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19