Phỏng vấn truyền hình

Mua bán ngoại tệ không đúng nơi quy định

Mua bán ngoại tệ không đúng nơi quy định

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 25/10/2018

Sự cố xe tải làm sập giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm

Sự cố xe tải làm sập giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 15/10/2018

Giải pháp nào để hạn chế tai nạn lao động liên tục tại TP.HCM

Giải pháp nào để hạn chế tai nạn lao động liên tục tại TP.HCM

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh CafeLand ngày 26/9/2018  

Bêu tên người xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định

Bêu tên người xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 27/9/2018

Mua bán nhà đất qua vi bằng

Mua bán nhà đất qua vi bằng

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh HTV9 ngày 02/08/2018

Buôn bán hàng giả trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Buôn bán hàng giả trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Phỏng vấn LS. Hưng trên kênh ANTV ngày 01/08/2018