Bản án về tranh chấp Hợp đồng Bất động sản

Bản án số 551/2017/HSPT ngày 16/8/2017 về cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Bản án số 551/2017/HSPT ngày 16/8/2017 về cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (viết tắt ...

Bản án số 394/2017/DS-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp Hợp đồng mua bán căn hộ

Bản án số 394/2017/DS-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp Hợp đồng mua bán căn hộ

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, địa chỉ số 27 đường ...

Bản án số 225/2019/DS-ST ngày 28/6/2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Bản án số 225/2019/DS-ST ngày 28/6/2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Ngày 05/3/2013, ông Phạm Tiến D và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc K (gọi ...

Bản án số 1682/2014/DSPT ngày 31/12/2014 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Bản án số 1682/2014/DSPT ngày 31/12/2014 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Ngày 14/3/2007, bà Lê Thanh Loan và Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng & Xây lắp ...

Bản án số 357/2019/DS-ST ngày 10/09/2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Bản án số 357/2019/DS-ST ngày 10/09/2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, xét xử sơ thẩm công ...

Bản án số 161/2018/DS-PT ngày 16 - 10 - 2018 về tranh chấp hợp đồng dân sự về mua bán nhà ở

Bản án số 161/2018/DS-PT ngày 16 - 10 - 2018 về tranh chấp hợp đồng dân sự về mua bán nhà ở

Bà Lê Thị Kh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn ML (sau đây gọi tắt là Công ty ML) ...