Bản án về tranh chấp Hợp đồng Bất động sản

Bản án số 106/2015/DS-PT ngày 21/01/2015 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Bản án số 106/2015/DS-PT ngày 21/01/2015 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

Ngày 10/3/2010, bà Trần Thị Châu Nga và Sàn giao dịch Bất động sản - chi nhánh Công ty cổ ...

Bản án số 24/2018/KDTM-ST ngày 19/12/2018 về tranh chấp Hợp đồng dịch vụ

Bản án số 24/2018/KDTM-ST ngày 19/12/2018 về tranh chấp Hợp đồng dịch vụ

Ngày 19 tháng 12 năm 2018, tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xét xử ...

Bản án số 51/2018/KDTM-PT ngày 24/04/2018 về tranh chấp Hợp đồng dịch vụ

Bản án số 51/2018/KDTM-PT ngày 24/04/2018 về tranh chấp Hợp đồng dịch vụ

Trong ngày 24 và 26/4/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm ...

Bản án số 210/2017/DS-PT ngày 01/12/2017 về yêu cầu tuyên bố hợp đồng đặt cọc vô hiệu

Bản án số 210/2017/DS-PT ngày 01/12/2017 về yêu cầu tuyên bố hợp đồng đặt cọc vô hiệu

Ông Đào Mạnh H và Công ty TNHH Capitaland HT ký kết Thoả thuận đặt cọc số CHCL/0310 ngày 23/11/2009 

Bản án số 320/2019/DS-PT ngày 18/4/2019 về tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bản án số 320/2019/DS-PT ngày 18/4/2019 về tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Y, xét xử phúc thẩm ...

Bản án số 167/2018/DS-PT ngày 24/10/2018 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kiện đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng