Án lệ Hình sự

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Quyết định giám đốc thẩm số 16/2018/HS-GĐT ngày 25-9-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội Tham ô tài sản.

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội Tham ô tài sản.

Quyết định giám đốc thẩm số 09/2015/HS-GĐT ngày 23-4-2015 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về ...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội Giết người

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội Giết người

Bản án phúc thẩm số 331/2018/HS-PT ngày 28-5-2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ ...

Án lệ số 17/2018/AL

Án lệ số 17/2018/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HS-GĐT ngày 20-3-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ...

Án lệ số 01/2016/AL

Án lệ số 01/2016/AL

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ...