Thuế và các vấn đề liên quan đến thuế vô cùng phức tạp đối với doanh nghiệp và để thực hiện đúng pháp luật, doanh nghiệp cần phải có kiến thức nhất định về thuế trong phạm vi kinh doanh của mình. Tuy nhiên, đây không phải là công việc dễ dàng. Nếu khách hàng cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào về thuế, hãy liên hệ với công ty chúng tôi. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý về thuế cũng như giải quyết các tranh chấp liên quan đến thuế như sau:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến tất cả các loại thuế ở Việt Nam như: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng,…;
  • Tư vấn về thủ tục giảm thuế và hoàn thuế theo pháp luật Việt Nam
  • Tư vấn các chính sách về thuế, điều kiện được hưởng ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư,…;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hệ thống kế toán của doanh nghiệp và các khiếu nại về thuế;
  • Soạn thảo và rà soát báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế,… và thay khách hàng nộp những tài liệu đó cho cơ quan thuế;
  • Cung cấp dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,…;
  • Tư vấn các vấn đề về thuế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.