LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Số hiệu: 59/2020/QH14

Nơi ban hành: Quốc hội

Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày ban hành: 17/6/2020

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

Số công báo: số 713 + 714

Tải về:           Tải bản tiếng Việt             Tải bản tiếng Anh