Mô tả công việc: Thẩm định và lập báo cáo pháp lý hồ sơ vụ việc; Có kỹ năng tư vấn, soạn thảo văn bản. Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan hữu quan và tham gia tố tụng; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Luật sư đi làm việc. Thực…