Mô tả công việc: Tư vấn trực tiếp và cung cấp ý kiến pháp lý cho khách hàng; Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan hữu quan và tham gia tố tụng; Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. Yêu cầu chung: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành…