Đóng

Chuyên Mục Khác

09Th5

Lê Nguyễn Thế Hưng

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lĩnh vực chuyên môn: Thuế, bất động sản, hình sự, lao động, xử lý nợ, doanh nghiệp, thương mại, logistics.. Quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Giải quyết tranh chấp.

Email: hung.le@vega-lawfirm.com

Tel:(+84) 28 38 36 18 18

Nguyễn Hoàng

Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn: Ngân hàng, Hành chính, Dân sự, Hình sự, Công chứng, Hợp đồng và Giải quyết tranh chấp.
Email: info@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Phạm Đình Hoà

Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn: Doanh nghiệp, Dân sự, lao động và giải quyết tranh chấp, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập.
Email: info@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Lê Tiến Mạnh

Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hình sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập, sở hữu trí tuệ, lao động và giải quyết tranh chấp.
Email: manh.le@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Mai Thị Thuỷ

Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn: Logistics, doanh nghiệp, thương mại, bất động sản và giải quyết tranh chấp.
Email: thuy.mai@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Nguyễn Hynos

Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập, tập đoàn, lao động và giải quyết tranh chấp.
Điện thoại: ̣̣̣̣(+84) (028) 3868 1818
Email: hynos.nguyen@vega-lawfirm.com

Nguyễn Đức Việt

Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản, đầu tư, mua bán và sáp nhập.
Email: info@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Nguyễn Trường Ngọc

Cố vấn cấp cao
Lĩnh vực chuyên môn: Hình sự, luật Quốc tế, Hợp đồng, Bất động sản, Tài chính, Dân sự.
Email: ngoc.nguyen@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Đào Trọng Tín

Cố vấn
Lĩnh vực chuyên môn: Kế toán quản trị (thiết lập bộ máy kế toán, quy trình, phân tích dữ liệu, báo cáo, đánh giá); kiểm soát nội bộ hệ thống tài chính doanh nghiệp.
Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Nguyễn Kim Hải

Cố vấn
Lĩnh vực chuyên môn: Thuế, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng.
Email: info@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18

Huỳnh Nhật Minh

Cố vấn
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, bất động sản và công nghệ thông tin.
Email: info@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 3836 1818

 

Nguyễn Phước Đức

Cố vấn
Lĩnh vực chuyên môn: Dân sự, hành chính, thuế, doanh nghiệp và đất đai.
Email: duc.nguyen@vega-lawfirm.com
Tel: (+84) 28 38 36 18 18