Đóng

Hôn nhân và gia đình

11Th3

Bạn luôn nghĩ nếu bản thân nhẫn nhịn để níu giữ mối quan hệ vợ chồng thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên điều này cũng có thể mang đến kết quả ngược lại, cố níu kéo hôn nhân đôi khi còn nhận sự đau khổ nhiều hơn là ly hôn và giải thoát cho cả…

Xem thêm →

11Th3

Ai được quyền yêu cầu Tòa giải quyết ly hôn đơn phương? Theo Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: “Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn 1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 2. Cha, mẹ, người thân…

Xem thêm →