Đóng

Hình sự

12Th3

Theo đó, tạm giữ và tạm giam là hai biện pháp ngăn chặn được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 1. Đối tượng áp dụng                                                                                              Điều 117 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định, tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn…

Xem thêm →