Đóng

Dân sự

13Th3

1. Nội quy công ty là gi? Nội quy công ty là những nội quy lao động được lập thành văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động,…

Xem thêm →