Đóng

Chuyên Mục Khác

14Th9

Thông tin luật sư Lê Nguyễn Thế Hưng

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lĩnh vực chuyên môn:

  • Thuế, bất động sản
  • Hình sự
  • Lao động
  • Xử lý nợ
  • Doanh nghiệp
  • Thương mại
  • Logistics..
  • Quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản
  • Giải quyết tranh chấp.

Email: hung.le@vega-lawfirm.com

Tel: (+84) 28 38 36 18 18